Ubezpieczenia AC

Ubezpieczenie Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdów od uszkodzeń oraz utraty w skutek kradzieży z możliwością rozszerzenia o ryzyka i oferowane opcje dodatkowe.

Ubezpieczenie Autocasco zawiera się na okres 12 miesięcy, zazwyczaj jest możliwość rozłożenia nawet do 4 rat.

Umowa AC/KR ze względu na fakt, że jest umową dobrowolną nie jest automatycznie przedłużana jak umowa obowiązkowa OC. Nie musimy też wypowiadać umowy AC/KR.

Kupując ubezpieczenie AC/KR należy zwróć uwagę na:

 • Poprawność wyceny pojazdu - suma ubezpieczenia (np. niedoubezpieczenie, zawyżenie sumy ubezpieczenia).
 • Preferowany wariant ubezpieczenia - np. wykupienie amortyzacji, gwarantowana suma ubezpieczenia, naprawa w salonie itp.
 • Udziały własne - ile potrąci ubezpieczyciel z odszkodowania jeśli nie wykupię udziału własnego?
 • Wyłączenia odpowiedzialności - kiedy Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania, jakie są wyłączenia.
 • Czy polisa obejmuje dodatkowe opcje np. usługi Assistance, NNW, Szyby, Ochronę Prawną itp.

Najczęściej popełniane błędy przy zakupie policy AC/KR

 1. Nie czytanie ogólnych warunków ubezpieczenia

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) to dokument, który określa prawa i obowiązki klienta jak i towarzystwa ubezpieczeniowego. W OWU podane są wszystkie niezbędne informacje np. procedura zgłaszania szkody (m.in. czas jej zgłoszenia) oraz możliwe warianty odpowiedzialności (na jakich zasadach będzie naliczana szkoda).

 2. Niezapoznanie się z wyłączeniami odpowiedzialności

  W każdych OWU jest rozdział poświęcony wyłączeniom odpowiedzialność (za co towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie odpowiadać w razie zaistnienia zdarzenia). I mimo, że składka została opłacona w całości ale nie zostało spełnione jedno z warunków np. brak badań technicznych, może  towarzystwo ubezpieczone odmówić wypłaty odszkodowania.

 3. Niewykupienie udziałów własnych (tańsza polisa)

  Nie wykupienie udziałów własnych w zawieranej umowie ubezpieczenia będzie skutkowało pomniejszeniu wypłaty świadczenia o wysokość udziału własnego. Zazwyczaj nie wykupienie udziału własnego jest podyktowane niższą składką za polisę, co niestety nie jest adekwatne do wypłaty odszkodowania.

 4. Nie uwzględnienie, że pojazd będzie udostępniany osobom o zwiększonym ryzyku

  Definiując osoby o zwiększonym ryzyku to zazwyczaj takie, które nie ukończyły 25 lat bądź prawo jazdy mają krócej niż 2,3 lata (w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego definicja różni się wiekiem użytkownika i czasu posiadania prawa jazdy).

  Firma ubezpieczeniowa określa ryzyko jakie może wystąpić, dlatego też stosuje zwyżki do sprzedawanego ubezpieczenia jeśli powyższe ryzyko zaistnieje. Nie podając tego czynnika kupujący polisę może dostać odmowę wypłaty odszkodowania, jeśli "taka osoba" spowoduje wypadek.

 5. Nie zgłaszanie, że pojazd będzie używany w celach firmowych/zarobkowych
 6. Podawanie nieprawdziwej informacji o posiadanych zniżkach

  Podanie nieprawdziwych danych o posiadanych zniżkach (deklaracja klienta, a możliwość weryfikacji informacji) spowoduje rekalkulację składki czyli klient będzie musiał dopłacić różnicę.

 7. Zatajenie informacji o powstałych szkodach

  Dziś towarzystwo ubezpieczeniowe ma możliwość sprawdzenia "historii szkodowości" danego klienta, dzięki systemowi udostępnianego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

  Klient podpisuje oświadczenie, że nie spowodował szkód w zapytanym okresie czasu. Podanie nieprawdziwych danych powoduje, obciążenie klienta dodatkową składką (tzw. wyrównawczą).

 8. Wybranie pakietu niedostosowanego do realnych potrzeb i oczekiwań

  Każda z firm ubezpieczeniowych posiada kilka wariantów ubezpieczenia, im bogatszy wariant tym droższa polisa. To klient decyduje, za jakie zdarzenia i w jakim wymiarze ma być chronione jego mienie. Więc kierując się tylko CENĄ nie możemy mieć pretensji do ubezpieczyciela, że niedostatecznie sprostał naszym oczekiwaniom.

NIE ISTNIEJE POLISA, KTÓRA JEST JEDNOCZEŚNIE DOBRA I TANIA

 

Kontakt

+48 22 497 13 04
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.