Ubezpieczenia Podróżne

Ubezpieczenie skierowane jest do osób wyjeżdżających w podróż zagraniczną lub krajową - głównie w celach turystycznych.

Każdą polisę można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka w tym o wykonywanie pracy za granicą bądź o choroby przewlekłe.

Co może obejmować polisa:

 • koszty leczenia Ubezpieczonego, który przebywając za granicą musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem,
 • koszty związane z przewiezieniem chorego lub transportem zwłok do Polski,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną,
 • pomoc prawną lub finansową oraz koszty związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem za granicą, nie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ryzyka kosztów leczenia i NNW, m.in. powrót członków rodziny Ubezpieczonego, zastępczy kierowca, opieka nad nieletnimi dziećmi, koszty odwiedzin osób bliskich, kontynuacja zaplanowanej podróży,
 • straty finansowe związane z koniecznością odwołania przez Ubezpieczonego - z przyczyn losowych - uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej i/lub anulowania biletu podróżnego,
 • bagaż podróżny znajdujący się pod opieką Ubezpieczonego, powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentu przewozowego, pozostawiony: za pokwitowaniem w przechowalni bagażu, w miejscu zakwaterowania lub w zamkniętym bagażniku samochodu na strzeżonym parking,
 • odpowiedzialność cywilną za wyrządzone przez Ubezpieczonego szkody rzeczowe i osobowe,
 • ryzyka narciarskie tj. sprzęt narciarski (narty biegowe, zjazdowe, wodne, deska snowboardowa, windsurfingowa), koszty leczenia w Polsce po wypadku narciarskim za granicą oraz SKI PLUS (zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego, refundacja kosztów niewykorzystanego karnetu uprawniającego do korzystania z wyciągów narciarskich, świadczenie rekompensujące zamknięcie tras zjazdowych).

Na co zwrócić szczególną uwagę ubezpieczając się wyjeżdzając za granicę?

 1. Zakres odpowiedzialności: w zależności od sumy ubezpieczenia i wybranego pakietu (może być również ujęte NNW i OC), ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) dyktują zakres odpowiedzialności. Ważne są wyłączenia za co towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie odpowiadało.
 2. Praca za granicą: dodatkowe ryzyko ubezpieczeniowe, możemy wykupić nawet jeśli pracujemy będąc niezarejestrowanym (liczone jest ryzyko ubezpieczeniowe). Jeśli to ryzyko nie będzie wykupione, a wystąpi zdarzenie w środowisku pracy, firma odmówi wypłaty świadczeń.
 3. Choroby przewlekłe: dodatkowe ryzyko ubezpieczeniowe. Jeśli cierpimy na chorobę przewlekłą np. cukrzyca, choroby serca, padaczka, gruźlica, astma, jaskra, osteoporoza itp. gdzie mamy udokumentową historię choroby, niewykupienie tego ryzyka grozi odmową wypłaty świadczeń przez towarzystwo ubezpieczeniowe. 
 4. Sporty ekstremalne (sporty wysokiego ryzyka): dodatkowe ryzyko ubezpieczeniowe.
 5. Bagaż: dodatkowe ryzyko ubezpieczeniowe
 

polisa-podroze

Kontakt

+48 22 497 13 04
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.