Ubezpieczenia Nieruchomości

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być: dom jednorodzinny, mieszkanie (rozumiane jako część budynku wielorodzinnego) wraz z pomieszczeniami przynależnymi (np. piwnica, garaż), domek letniskowy wraz ze stałymi elementami tej nieruchomości, a także rzeczy ruchome należące do Ubezpieczającego (np. sprzęt AGD, PC, RTV, meble, przedmioty codziennego użytku itp.) oraz ogrodzenie, obiekty małej architektury, Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym, bagaż, NNW.

Jaki może być zakres odpowiedzialności?

  • Zdarzenia losowe obejmują między innymi: pożar, dym i sadzę, trzęsienie ziemi, huragan, powódź, napór śniegu, przepięcia, zalanie, stłuczenie szyb.
  • Ryzyka kradzieżowe: czyli kradzież z włamaniem, rabunek i dewastacja, przez którą należy rozumieć każde celowe zniszczenie dokonane przez osoby trzecie.
  • Usługi assistance: do każdej z polis zazwyczaj dołączony jest bezpłatny pakiet usług assistance, obejmujące pomoc medyczną w przypadku nieszczęśliwego wypadku oraz interwencję specjalisty np. hydraulika w przypadku zalania bądź szklarza w przypadku wymiany pakietu szybowego.
  • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym chroni od nieprzyjemnych konsekwencji finansowych związanych z koniecznością naprawy szkody wyrządzonej osobie trzeciej np. naprawienie szkód sąsiadowi za zalanie mieszkania,
  • Dodatkowe ryzyka np. Bagaż, pakiet torebka. nagrobek

Kto może zawrzeć takie ubezpieczenie?

Ubezpieczenie skierowane jest do wszystkich osób posiadających nieruchomość lub ją użytkują na podstawie pozostałych tytułów prawnych (np. umowa najmu).

 

polisa-nieruchomosci

Kontakt

+48 22 497 13 04
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.